Šalôčkári

Obchod

Právna doložka

Táto doložka sa týka všetkých webových stránok, internetových obchodov a iných prevádzok spoločnosti Rendex, spol. s r.o..

Pre našu spoločnosť je seriózne vybavovanie objednávok, reklamácií a ochrana osobných údajov najvyššou prioritou.

Copyright

Kompletné publikované materiály sú chránené autorským zákonom. Žiadna časť najmä texty, obrázky, popisy, všeobecné obchodné podmienky tlačivá a ďalšie časti, v celku ale aj v jednotlivých častiach, je zakázaná kopírovať (či už elektronicky, mechanicky – prepisom) alebo iným spôsobom prezentovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa, držiteľa autorských práv.

Uvedené produkty (názvy a označenia), služby a označenia firiem, informácie o nich a ich zobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb – registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Tlačenie, kopírovanie alebo sťahovanie súborov pre čisto súkromné účely je povolená.

Zodpovednosť

Upozorňujeme, že niektoré informácie najmä ponúkaného tovaru a služieb sú preberané od tretích strán. Tieto informácie môžu obsahovať určité nepresnosti technického, vecného alebo typografického charakteru a môžu byť bez predchádzajúceho upozornenia aktualizované/upravené.

Prevádzkovateľ negarantuje vecnú správnosť obsahu ponúkaných produktov a služieb a vyhradzuje si právo ich kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej (žiadnej) strane zodpovednosť za priame, nepriame, alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok a iných materiálov vrátane ale nie výhradne ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďalších škôd.

Uvedené informácie nie je možné interpretovať ako prehlásenie o vhodnosti výrobkov a služieb pre niektorý konkrétny účel, pokiaľ také prehlásenie zákazník nedostal v písomnej podobe od prevádzkovateľa.

Zaregistrovať sa

Vaše osobné údaje budú použité na zjednodušenie používania tejto webovej stránky, na správu prihlasovania do vášho účtu a na iné účely opísané v dokumente pravidlá ochrany súkromia.